Quạt Hút Tiểu Gang Pháo

TIỂU GANG PHÁO” là thiết bị chuyên dùng để hút và thổi bụi

Đặc biệt là hút khói ở nhà bếp & Hút khói bay ra của nhôm đông nguội.